HK ŽOLNE

PLAYERS

MATIC BELIMEZOV
GREGOR BUKOVEC
MATIJA KNEZ
STEVE MALTBY
MARKO GUMZEJ
PRIMOŽ VERDNIK
UROŠ ŠKERJANEC
MATJAŽ ŠKERJANEC
VICTOR CELHAR
CHRIS MALTBY
MARCUS HAINSTOCK
DOMEN VERDNIK

NON PLAYERS

GORAZD URŠIČ
VINKO PETKOVŠEK
SARAH GLOADE