RUSSIAN BEARS

PLAYERS

IGOR ZAYTSEV
VLADISLAV CHURAKOV
IURII PODLUBNYI
EVGENY SHAFARZH
ALEXANDER KURKIN
ROMAN SEMENOV
VICTOR SMYKOV
YURY NASONOV
MAXIM KHIZHNYAKOV
MAXIM SOKOLOV
MAKSIM CHEGODAEV

NON PLAYERS

VIACHESLAV SOKOLOV