RUSSIAN SNOWBALLS

PLAYERS

KONSTANTIN MIKHALEV
PAVEL SMYKOV
ROSTISLAV VALISHIN
KONSTANTIN KARPOV
NIKITA PAUTOV
VIACHESLAV LYSIKOV
ANDREY BASHMAKOV
ANTON MIROSHNIKOV
KONSTANTIN CHEREPANOV
TIMUR MINIYAROV
KONSTANTIN GUSYATNIKOV

NON PLAYERS

YULIA VOLKOVA
VLADIMIR KIREEV
IRINA ASTRAKHANKINA