RUSSIAN SNOWMEN

PLAYERS

MAKSIM CHEGODAEV
IGOR VASNIN
SERGEY ABRAMOV
ARTEM ARBUZOV
ARTEM ALIEV
NIKOLAY VOLKOV
EGOR LOPUHOV
DENIS KOPNIN
KONSTANTIN GUSYATNIKOV
LURII OKHREMENKO
NIKOLAI GOLOSHCHAPOV
NIKOLAY BOKAREV

NON PLAYERS

IGOR MITRONIN
EKATERINA CHISTIKOVA